NÅR DU RINGER TIL KLINIKKEN

Lægeklinikkens telefonnummer: 9754 1411

Ved opringning til vores nummer vil du blive mødt af en telefonsvarer, der beder dig indtaste dit CPR-nummer. Dette er for at lette den videre kontakt.

I telefontiden mellem 8-9 skal du via vores hovednummer selv trykke dig ind til lægerne. 
En gang i mellem vil du sikkert opleve, at det er svært at komme igennem i lægernes telefontid. Vi er opmærksomme på problemet, og da det typisk er om mandagen, der er størst pres på telefonen, beder vi dig ringe en anden dag - hvis din henvendelse kan vente.

Efter telefontiden fra 9-12 og fra 12.30-14 vil dit opkald blive besvaret af en sekretær.
Hvis telefonen er optaget vil du, via en telefonsvarer, blive oplyst om, at du blot skal vente ved telefonen - så vil opkaldet blive besvaret hurtigst muligt. Der kan dog opstå nogen ventetid.

Ved pludselig opstået brug for lægehjælp kan du:
ringe på 9754 1411 og trykke * og komme direkte igennem.

En konsultation er berammet til 10 minutter, og man kan kun have 1 tid pr. dag.
Der er dog enkelte henvendelser, der kræver ekstra tid, hvorfor vi ved tidsbestilling spørger til, hvad det dreje sig om. Hvis du ikke ønsker at oplyse, hvad det drejer sig om, er det selvfølgelig også i orden, men det kan som sagt have indflydelse på, hvad der kan nås på den bestilte tid.

Konsultationer der kræver ekstra tid:
Kørekortfornyelser over og ved 70 år, børneundersøgelser, visse attester og den første graviditetsundersøgelse.

Hvis man udover de nævnte eksempler ønsker længere konsultationstider, skal dette aftales med en læge.