NÅR DU KOMMER I KLINIKKEN

Der er handicapvenlig adgang til klinikken.
Hvis du har problemer med at komme ind i klinikken, findes der en ringeklokke ved indgangen, som du kan benytte.

Du skal selv registrere dit sygesikringsbevis i kortlæseren, som er anbragt i venteværelset overfor skranken.
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis.
Det er vigtigt, at du husker at se på skærmen, når du kører dit kort igennem, for at se om dit kort er blevet læst korrekt, og du står registreret som ankommet.
Hvis vi ikke har dit mobilnummer, bliver du bedt om at taste det ind.
Hvis du har fået nyt telefonnummer, bedes du oplyse det ved skranken.

Ved problemer kan du henvende dig i skranken.

Vi bestræber os på at overholde den aftalte tid, men beder om forståelse for at der i visse situationer kan forekomme ventetid, der er betinget af akutte eller uforudsete tilfælde.